"CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THANH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG"

Các khóa học được Tài liệu Xây dựng chọn lọc với hy vọng nó mang tới lợi ích tối đa cho anh em. Nâng cao kỹ năng là một trong những điều kiện tiên quyết đến thu nhập. Giúp anh em tự tin với công việc hơn nhằm đạt được mức thu nhập tốt hơn.

Các anh em có thể xem nội dung và học thử trước khi tiến hành đăng ký các khóa học:

1. Khóa học từ Kênh Xây dựng: 

Lập và quản lý Tiến độ thi công Dự án chuyên nghiệp với MS Project + Excel -  Link đăng ký: https://bit.ly/Tiendothicongchuyennghiep

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero -  Link đăng ký: https://bit.ly/LaphosoQLCL

Shopdrawing - Khóa học Quản lý thép thực chiến, chuyên nghiệp - Link đăng ký: https://bit.ly/Shopdrawingthucchien

- Thanh toán tổ đội / thầu phụ - Hành trình trở thành QS thanh toán chuyên nghiệp - Link đăng ký: https://bit.ly/thanhtoantodoi

- QS nhà cao tầng - Triển khai bóc tách khối lượng, cấu tạo giá & hoàn thiện Bill Tổng thầu - Link đăng ký: https://bit.ly/QSnhacaotang

- Revit Kiến Trúc thực chiến - Từ cơ bản đến chuyên nghiệp - Link đăng ký: https://bit.ly/3OZJf5O

- Các khóa học khác từ Kênh Xây Dựng: https://bit.ly/khoahocKXD

2. Khóa học từ Học thật NHANH: 

- Làm chủ Phương pháp lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình - Link đăng ký: https://bit.ly/Lapdutoandobockhoiluong

Thành thạo kỹ năng đo bóc khối lượng nhà cao tầng từ cơ bản đến nâng cao - Link đăng ký: https://bit.ly/dobockhoiluongnhacaotang

- Chiến lược ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu hiệu quả - Link đăng ký: https://bit.ly/onthichungchidauthau

- Các khóa học khác từ Học thật NHANH: https://bit.ly/khoahocHTN

3. Khóa học từ Unica: 

- Kỹ sư Xây dựng thực chiến với 03 kỹ năng Revit + AutoCAD + Đo bóc khối lượng và lập dự toán Chỉ 479k: https://bit.ly/KSXDthucchienUnica

- AUTOCAD thực chiến - Thành thạo từ con số 0 (Tặng 10GB dữ liệu AutoCAD) Chỉ 249k - Link đăng ký: https://bit.ly/AutoCADVietCG

- Hàng ngàn khóa học về kỹ năng, ngoại ngữ cung cấp bởi UNICAhttps://bit.ly/HoctuUnica

4. Phần mềm xây dựng: 

Phần mềm Dự toán XDA - Link đăng ký: https://bit.ly/dutoanXDA

Phần mềm Dự toán ETA - Link đăng ký: https://bit.ly/dutoanETA

Phần mềm Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA - Link đăng ký: https://bit.ly/phanmemnghiemthuXDA

Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA - Link đăng ký: https://bit.ly/phanmemdauthauXDA

- Ketcausoft - Link đăng ký: Uplate..

Với giá trị nhận được so với chi phí bỏ ra Các anh em sẽ nhận lại nhiều hơn!

Your link is almost ready.

50
Seconds
Please wait...